Home / ЗДРАВЕ / Как да премахнем пигментните петна от лицето си
Как да премахнем пигментните петна от лицето си

Как да премахнем пигментните петна от лицето си

Избягването на хиперпигментациите не е лека зада­ча. Избелващите средства по правило са агресивни за кожата. Идеята е да изравните тена с помощта на ефективни, но щадящи съставки, които са в състояние също така да забавят образуването на пигментни петна.

Тенът на лицето става неравен не само заради вредното въздействие на ултравиолетовата светлина. Тъмните петна по кожата се образуват и зара­ди хормонални колебания в организма; заболявания на ендокринната система и стомашно-чревния тракт, прием на орални контрацептиви, стрес, трав­ми, хипервитаминоза и авитаминоза…
Към тяхната поява водят също въз­палителните процеси в кожата (на­пример при акне) и травмиращите козметични процедури.

Меланинът

е пигмент, който дава цвят на на­шата кожа. Ако е в нормално коли­чество, той служи като естествен филтър, предпазващ кожата от агре­сивното въздействие на ултравиоле­товата светлина. Но меланоцитите (клетки на кожата, които произвеж­дат пигмент) реагират чувствител­но на много фактори – на първо мяс­то на слънце и на колебанията в хор­моналните нива. Това води до локално производство на меланин в повече, значително над нормата. В резултат се образуват огнища на хиперпигментации, които не минават с времето подобно на „обикновен“ загар, а оста­ват там за постоянно или пък се по­явяват редовно като луничките.ефелиди

С помощта на съвременните пре­парати може „да се изтрият“ пиг­ментните петна, но те пък дейст­ват прекалено агресивно на кожата, което се оказва техен главен и фата­лен недостатък. Спрямо тях кожата реагира е раздразнение, сухота, пълна загуба на пигмент и даже, колкото и парадоксално да звучи, с още по-усилена пигментация. Хиперпигментация, възникнала на мястото на възпаление, е знак, че меланоцитите са реагирали прекалено чувствително към травмиращото въздействие. Избелването се явява същият такъв агресивен трав- миращ фактор за кожата. Получава се омагьосан кръг.

Въпрос на количество

Цветът на кожата на човека се оп­ределя от пет пигмента, най-важният от които е меланинът. В зависи­мост от количеството и разпределе­нието му в кожата човечеството се дели на черна, бяла и жълта раса. Ако той е в норма, всичко е нормално. Но всички процеси на нарушение на произ­водството на меланин специалистите наричат дисхромия (от с1у$ – порочно, неправилно, и екюта – цвят, окраска).

При увеличено производство на ме­ланин в организма възникват хиперпигментации. Те могат да бъдат при­чинени от наследствени фактори, хормонални нарушения, дерматити, изгаряния, рани, инжекции, ухапвания от насекоми, прием на лекарствени препарати, повишаващи чувствител­ността на меланоцитите към слън­чевото излъчване (ретиноиди, тетрациклин, хормонални препарати).

Видове пигментни петна

ЛУНИЧКИ (ефелиди)
Най-често те досаждат на рижите дами и на блондинките. Появяват се през проле­тта заедно с първите слънчеви лъчи. В същността си те са далечни родни­ни на загара. Причината за тяхното образуване е наличието на специфи­чен ген в меланоцитите, заради който при среща със слънцето те започват интензивно да произвеждат меланин. Най-ярките лунички се появяват във възрастта между 20 и 25 години. До 35-годишна възраст тяхното количе­ство може и да нарасне, но с напред­ване на годините те избледняват.
СТАРЧЕСКИ ПЕТНА
Те се обра­зуват за сметка на увеличеното количество на меланоцити в кожа­та, което по правило се случва след 40-годишна възраст. Най-често се ло­кализират на гърдите, раменете и китките – зони, които постоянно са изложени на слънце през лятото.
ХЛОАЗМА И МЕЛАЗМА
Хлоазмата са симетрични кафяви петна, появя­ващи се предимно по лицето. Сливайки се, те могат да стигнат значителни размери. Обикновено хлоазма се обра­зува по време на бременност, а също и при някои заболявания на женската полова система, при прием на орални контрацептиви или при заразяване с глисти. Без оглед на страховития си вид хлоазмата е доста безобидно пет­но и бързо изчезва, след като се елими­нират причините за нейната поява. За разлика от хлоазмата мелазмата ни­кога не е свързана с патологии на репродуктивната система. Тя се разви­ва под влияние на слънчевата светлина при хора, страдащи от различни забо­лявания на стомашно-чревния тракт.невуси родилни петна

РОДИЛНИ ПЕТНА (неВуси)
Това са доброкачествени новообразувания по кожата, състоящи се от специфични мелано съдържащи невусни клетки. Ро­дилните петна са с различни разме­ри и цвят (телесен, жълтеникав, че­рен); плоски или релефни; гладки или подобни на брадавици; с широка или с абсолютно тясна основа (държащи се на „краче“). Появяват се в ранно- то детство, стигат максималното си количество през юношеството, а към 60-годишна възраст повечето от тях изчезват. Обикновено невусите не представляват опасност. Но ня­кои отделни „екземпляри“ са в състо­яние да се изродят в злокачествения тумор меланом. По принцип опасните невуси се отличават с големи разме­ри, често дори са болезнени, а поня­кога от тях тече кръв.

ЛЕНТИГО то се появява във вид на овални, плоски малки петна, чийто цвят варира от светлобежов до тъм­нокафяв. Лентигото може да образу­ва на всякаква възраст, в това число и при децата (юношеско лентиго).

Борба с петната

Съвременната естетична медицина разполага с богат арсенал от сред­ства, които позволяват човек прак­тически да се избави от всяка една хиперпигментация. Но ако подходите разумно към проблема, си струва пре­ди всичко да си изясните защо точно вас са „атакували“ въпросните пет­на и да се избавите не от тях, а от причината, която ги поражда. Поня­кога пигментацията изчезва от само себе си, след като основното заболя­ване, което я е провокирало, се изле­кува напълно. В краен случай е дос­татъчен лек пилинг, за да стане ва­шата кожа идеална. Но, уви, това е по-рядък случай.

Да се справите с пигментните пет­на в домашни условия, е трудна за­дача, дори невъзможна. Абсолютно всички препарати с избелващ ефект действат на нивото на повърхност­ния слой на кожата – епидермиса. За постигането на ефект се изисква по- продължително и системно трети­ране с тях и достатъчно количе­ство пари, тъй като по-качествени­те средства струват и по-скъпо.

Козметичното лечение на хиперпигментациите задължително включва пилинг на роговия слой кожа, което благоприятства отделянето на мелатонина от епидермиса и съответно изсветляването на пигментните петна.

Какво съветват експертите:

Ежегодно пигментните петна от­веждат при козметика 10-15% жени. По-често от всичко пигментацията се появява заради някакво травмира­не на кожата след изгаряне (как­то термично, така и слънчево), вър­ху след операционни белези, след възпа­ление на кожата. Решението на про­блема с хиперпигментацията може да бъде само комплексен с обезцветяващи вещества и блокатори на меланогенезата, излющващи съставки, антиоксиданти, противо възпалителни и овлажняващи вещества. Тези средства обикновено се прилагат не по-малко от 12 седмици. Продължителното въздействие е наложително, за да се потиснат трайно производството на меланин и обезцветяването на този пигмент в клетките на кожата.

Как да премахнем пигментните петна от лицето си
4.5 (90%) 2 votes

Коментирай

Коментари

About Ivanela Petrova

Scroll To Top