Home / АКТУАЛНО / Образование чрез интернет. Възможно ли е?

Образование чрез интернет. Възможно ли е?

Образованието зависи предимно от желанието на човек да получава знания. Образованието може да бъде както формално и неформално, така и редовно, задочно или дистанционно. Интернет предоставя хиляди възможности за получаване на информация, която може да обогати общата култура на всеки. Първите опити за дистанционно получаване на знания се правят в края на 19 век. Общуването между преподавател и студент се получавало чрез пощенска кореспонденция. Днес сме значително по-улеснени в това отношение и чрез появата на новите технологии можем да намерим отговор на повечето си въпроси за секунди. Дистанционното обучение дава възможност за придобиване на средно или висше образование, специализация или квалификация. То е много удобно за работещите хора, или пък за тези, които живеят много далеч от избраното учебно заведение. Разходите по дистанционното обучение в повечето случаи са по-малки в сравнение с разходите за редовно образование. Сред предимствата на образованието чрез интернет могат да се изтъкнат още удобството да правиш всичко от вкъщи, в подходящо за теб време и място. При онлайн обучението ти определяш правилата и не трябва да се притесняваш всеки път как да направиш графика си. При обучението чрез интернет се провеждат „виртуални“ изпити, които намаляват притеснението от личния контакт с учителя или професора и освен това оценяването е по-обективно. Но липсата на личен контакт между преподавател и учащ може да се окаже и недостатък. Към този момент, недостатъците на дистанционното образование са значително повече.
Какъв е проблемът с онлайн обучението?

Интернет е много полезен на съвременния човек, но в същото време може да бъде и коварно място. Ако не си достатъчно опитен и не знаеш какво точно търсиш, можеш да попаднеш в собствения си капан. Както съществува огромен ресурс от информация, така съществува и дезинформацията. Друг минус на обучението чрез интернет е липсата на визуализация. Ще кажете- че то там има много! И картинки, и таблички, и схеми, и клипове! Има, но тук отново намесваме дезинформацията. Много по-лесно можем да запаметим информация, която сме получили по интересен начин от професор, учител, приятел. По този начин се сблъскваме с информацията лично. Информацията се възприема много по-лесно, когато е поднесена под формата на диалог, отколкото ако е само прочетена. Друг недостатък може да бъде ниската мотивация на учащия. Когато не си притискан от време и не се съревноваваш със съучениците или колегите си, можеш да отлагаш ученето до последния момент, или пък изобщо да не възприемаш това, което учиш. Дистанционното образование към днешна дата разполага с по-малък избор на специалности – предимно в сферата на компютърните науки и технологии, но все пак представлява много добра алтернатива за получаване на знания.

Оцени

Коментирай

Коментари

About Ivanela Petrova

Scroll To Top