Home / АКТУАЛНО / Световното признание за Първа инвестиционна банка от The Banker – гаранция за престиж, стабилност и добри перспективи

Световното признание за Първа инвестиционна банка от The Banker – гаранция за престиж, стабилност и добри перспективи

През месец август престижното списание на финансови новини и анализи The Banker отдаде почетно място на Fibank (Първа инвестиционна банка) в своята класация „The Banker’s Top 1000 World Banks” (Топ 1000 на най-добрите банки в света). Инициативата за тази класация стартира през 1970 година. В нея се включват банки от Африка, Северна и Латинска Америка, Азия и Европа. Участието на Първа инвестиционна банка в Топ 1000 на най-добрите банки в света е само по себе си признание от най-висока величина. Fibank се нарежда сред големите 1000 по показател „Капитал от първи ред”. Това е доказателство за високата стабилност и устойчивост на банката и допълва положителните перспективи на развитие. В същото време нареждането на Първа инвестиционна банка редом с имена като Bank of America, JPMorgan, ICBC, HSBC Holding, Citigroup, China Construction Bank Corporation и др, създава предпоставки за благоприятно развитие за българската банкова система.
Първа инвестиционна банка наред с много други банки предоставя незаменима подкрепа на различните бизнес структури в България, с което изпълнява жизненоважна роля за стабилизиране на българската икономика, която претърпя сериозни поражения под ударите на финансовата криза.

Финансовите отчети на Fibank показват как дейността на банката се разгръща все повече и обхваща по-големи отрасли. Подпомагайки ги финансово чрез услугите по банкиране и отпускане на инвестиционни кредити, Първа инвестиционна банка се радва на значителен принос в подобряване на финансово-икономическия и бизнес климат у нас.
Ръководена от своята стратегия за инвестиране, кредитиране, дистанционно банкиране, банката оказва голяма помощ на редица микро, малки и средни предприятия, функциониращи на територията на България. Предлаганите услуги за микро, малък и среден бизнес се изразяват в:

 • Кредити, гарантирани от НГФ (Национален гаранционен фонд)
 • Микрокредити (това са кредити за хора/търговци/производители на свободни професии)
 • Микроовърдрафти
 • Кредити за фирми с предмет на дейност в областта на земеделието

По-големите бизнес структури от корпоративния сектор също се радват на вниманието на Първа инвестиционна банка. На тях банката дава възможност за:

  • Супер кредит (първоначално се предоставя под формата на овърдрафт)
  • Инвестиционен кредит (финансиране при покупка на ДМА, дялови участия и др.)
  • Кредит за оборотни средства (финансиране при операции по придобиване на КМА или за покриване на текущи разходи)
  • Услуга по поемане на различни видове гаранционни ангажименти към местни и чуждестранни лица.

Портфолиото от услуги на банката постоянно търпи промени с оглед разширяване на дейността и задоволяване на колкото е възможно по-голям набор от потребности на клиентите си.

По-подробна информация за услугите на Първа инвестиционна банка ще намерите в официалния уеб сайт www.fibank.bg или при консултация на място със служител в офисите на банката, които са разположени на територията на цялата страна.

Оцени

Коментирай

Коментари

About Ivanela Petrova

Scroll To Top